• Nelson
  • Planatarium
  • Bloemfontein 1930
  • Free State Stadium
  • Loch Logan
  • Bloemfontein
  • UFS
  • Civic Centre
Saam skep ons volhoubare welvaart

Meer oor BBC

Doelstellings

Bloemfontein Besigheidskamer is ‘n vrywillige organisasie sonder winsbejag.  Die Kamer funksioneer onder die vaandel van die AHi en bedien sakelui van Bloemfontein, die hoofsentrum van die Mangaung Metropolitaanse Munisipale gebied.

Netwerk Geleenthede

Ons bied ons lede geleenthede vir netwerkskepping met ander sakelui en met owerheidsinstansies op plaaslike en provinsiale vlak tydens gereelde ledevergaderings.

Inligting aan lede

Ons doel is om relevante inligting wat die sakewêreld raak, te ontvang, te verwerk en onder sy lede te versprei deur middel van ‘n nuusbrief of enige ander werkswyse.

Lede Samewerking

Ons bevorder nouer skakeling tussen owerhede, werkgewers en werknemers deur middel van konsultasie, gesprekvoering en skriftelike voorleggings waar nodig.