Monthly Archives: April 2015

Arbeidsnuus vir besigheidseienaars

Verloftoevalling – eerste vier maande Vraag: Is ʼn werknemer wat diens binne die eerste vier maande verlaat, daarop geregtig om vir die jaarlikse verlof wat in daardie tydperk opgeloop het, betaal te word? Antwoord: Nee, in die afwesigheid van ‘n ooreenkoms of wetgewing tot die teendeel, is ʼn werk- nemer slegs op ʼn verlofuitbetaling geregtig as […]

AHi News release on Eskom

  http://m.news24.com/fin24/Pages/Comments/CommentList.aspx?aid=82466bb2-2f77-46c1-8d6c-f70735a9051e&sid=17&cid=4444   Johannesburg – Experts are urgently needed to deal effectively with the severe crisis at Eskom, Christo van der Rheede, CEO of the business organisation AHi, told Fin24 on Tuesday. “Feedback from our members shows they are quite perturbed by the constant change in leadership at Eskom. The business sector requires stability and […]

Die waarde van nadenke om besigheidsresultate te verbeter

“Sonder nadenke struikel ons blindweg voort, terwyl ons al meer onbedoelde gevolge skep en daarin faal om enigiets nuttig te bereik.” (Vrye vertaling van Margaret J. Wheatley – Amerikaanse skrywer en bestuurskonsultant, wat organisatoriese gedrag bestudeer.) Dit is baie ontnugterende woorde, wat ons laat besef dat ons dalk die volgende transaksie najaag, sonder om voldoende […]