Monthly Archives: February 2016

Die droogte se impak op klein tot medium grootte besighede in BFN

Die droogte se impak op klein tot medium grootte besighede in BFN Die droogte is sistemies en verlammend, veral wat die impak op die plattelandse ekonomie aanbetref. In Bloemfontein is die direkte impak minder voelbaar omdat die boerdery se aandeel in die Bloemfonteinse ekonomie proporsioneel as niksseggend gesien kan word. Die sektor is inset gedrewe […]

TORINGS VAN HOOP – VELDTOG “TROTS SKOON BLOEMFONTEIN”

Torings van Hoop verwyder vieslike & onwettige plakkate wat stad ontsier In 2012 het Torings van Hoop begin met die ‘Trots Skoon Bloemfontein’ veldtog waar besighede en individue werklose mense borg om sekere areas van die groter Bloemfontein op ‘n gereelde basis skoon te maak.  Soos die omvang van die uitdaging en die dringendheid om […]

Torings van Hoop – November 2015 Netwerksessie

Koffie en Sjokolade na donker in die middestad…. (‘n AHi netwerk sessie by Torings van Hoop) Sê mens vir enigiemand, “Ek kry jou vir koffie en sjokolade na donker in die middestad”, sal die reaksie tien teen een enigiets wees van verbasing tot skok.  Maar nie vir lede van die AHi nie, wat op Woensdagaand […]