Monthly Archives: May 2016

AHi Bloemfontein Algemene Jaarvergadring (Verslag deur die Voorsitter)

Jaarverslag Terugskouend bekyk op 2015 sien ons nie noodwendig ‘n mooi prentjie agter ons nie. Die 12 maande was gekenmerk deur #watallesmoetval betogings, kampusse wat brand, korrupsie, regeringsvergrepe, ‘n dalende rand, stygende kostes en asof dit alles nie genoeg is nie,  die ergste droogte in dekades. Die omgewing waarin ons sake doen, verander bykans daagliks, […]