Jaarverslag

Terugskouend bekyk op 2015 sien ons nie noodwendig ‘n mooi prentjie agter ons nie. Die 12 maande was gekenmerk deur #watallesmoetval betogings, kampusse wat brand, korrupsie, regeringsvergrepe, ‘n dalende rand, stygende kostes en asof dit alles nie genoeg is nie,  die ergste droogte in dekades.

Die omgewing waarin ons sake doen, verander bykans daagliks, die omstandighede raak moeiliker, die uitdagings raak groter – dit laat dink ‘n mens amper aan die televisie advertensie van jare gelede: “vinniger, hoër, verder”

Die vraag is hoe ek as individu, sakeman of –vrou die uitdagings in hierdie tyd gaan hanteer en myself gaan motiveer om my besigheid in tye soos hierdie te laat oorleef en self te laat uitstyg bo die res.

In my soeke na antwoorde, het ek afgekom op die skrywer, kunstenaar, filosoof en denker Johan Ruskin – gebore in 1819 in Engeland – se wyshede. Ek wou graag een van sy aanhalings deel, maar hy het sulke wyshede kwytgeraak dat ek sommer ‘n paar moet deel:

“There is no such thing as bad weather, only different types of good weather”

“What we think, or what we know, or what we believe is, in the end, of little consequence. The only consequence is what we do”

“When love and skill work together, expect a masterpiece”

“Quality is never an accident; it is always the result of intelligent effort

So kom ons kyk anders na die “weer” om ons, kom ons hou op om te veel te dink en te min te doen, wees lief vir wat jy doen en moenie vergeet om as jy dink, slim te dink nie!

As ons terug kyk na die bedrywighede van die AHi die afgelope 12 maande, het ons die volgende geleenthede aangebied:

  • April: AJV by PWC
  • Mei/Junie: Google Search engine
  • Julie: Vryfees
  • Augustus: Dieretuin funksie
  • September: Audi Wynproe
  • Oktober: Rolbal aand
  • November: Torings van Hoop
  • Februarie: Belasting Praatjie

Ons bywonings getalle het soms rekords oortref en soms teleurgestel, maar oor die algemeen is ons funksies baie goed bygewoon en kan ons net vooruit gaan.

Ons het “boeke skoongemaak” en alle onbetaalde lede van die databasis verwyder – dit het ‘n negatiewe impak op die ledetal gehad, maar die voordeel is dat ons nie ‘n opgeblaasde ledetal het nie en dat almal opbetaalde lede is.

Wat betref die toekoms van die AHi Bloemfontein is ek baie opgewonde – ‘n Reis van ‘n duisend myl begin met die eerste tree en ek is oortuig dat die bestuur al hierdie jaar daardie eerste tree gegee het. Ek wil graag vra, ondersteun ons, bemark ons, gebruik ons – gebruik mekaar, gebruik lede en help ons om die sakegemeenskap van Bloemfontein te bedien om ons regmatige plek in die ekonomie van Sentraal Suid Afrika en Suid Afrika as geheel in te neem.

Die notule van die Algemene Jaarvergadering word ook hierby aangeheg.

Benno Jacobs

AHi Voorsitter

Notule van AHi Jaarvergadering gehou op 19 April 2016