Die eerste Vrystaat Kunstefees-Besigheidsontbyt het op 14 Julie 2016 by die Kunstetrust Odeion plaasgevind.  Hierdie maandelikse Bloemfontein Sakekamerbyeenkoms is gehou ten bate van die kunste, meer spesifiek die Teaterbystandsfonds (TBF).  Die TBF het ten doel om diegene in die teaterbedryf wat kwalifiseer vir hulpverlening by te staan.  Die AHi Bloemfontein Sakekamer het die Kunste ondersteun met ‘n skenking aan die TBF wat deur Louis van Niekerk in ontvangs geneem is.

(15)(32) (31)(4) (11) (6)(55) (79) (83) (67) (74) (64) (80) (40) (43)a (44) (47) (48)(13)