Ampsdraers en Dagbestuur

Voorsitter
Benno Jacobs (RMD Kwikform)
www.rmdkwikform.com

Jaco Oosthuizen

Tesourier

Jaco Oosthuizen (Oosthuizen Rekenmeesters)
www.rekenmeester.co.za

Werner Landman

Onder-Voorsitter

Werner Landman (The Core Group)
www.thecoregroup.co.za

Pieter van Rooyen

Addisionele Dagebestuurslid

Pieter van Rooyen (BON Hotel Bloemfontein Central)
www.bonhotels.com/bloemfonteincentral

Trish Rodrigues

Sekretaresse

Trish Rodrigues (Jenwil Blouster Finansiële Adviesdienste)
www.jenwil.co.za

Loelie Huggett

Addisionele Dagbestuurslid

Loelie Huggett (SAMBA Koöp)
www.sambakoop.com

Wium

Bestuurslid

Wium Adendorf (Z2A Village)
www.z2a.co.za

Carel

Bestuurslid

Carel Thoms (Sanlam)
www.sanlam.co.za

Sarel Kruger

Bestuurslid

Sarel Kruger (PwC)
www.pwc.com

Tommy van Rooyen

Bestuurslid

Tommy van Rooyen (Body Fuel Express)
www.bodyfuelexpress.com

Ek 2012

Bestuurslid

Jeanine van Zyl (Volksblad)
www.media24.com

 

 

 


Die Bestuur bestaan uit die 5 ampsdraers en ‘n aantal bykomende lede. Bestuurslede is verantwoordelik vir die portefeuljes waarop die sakekamer konsentreer. Die bestuur is by magte om een of meer gekoöpteerde of erelede te nooi om op die bestuur te dien vir ‘n spesifieke doel of tydperk, maar sodanige lede sal geen stemreg hê nie.

Leave a Reply